Psychotrauma

Het is mogelijk om rechtstreeks aan nare gevoelens en beelden te werken. Dat is bijvoorbeeld na het meemaken van een nare gebeurtenis die is blijven "hangen" en die je dagelijks functioneren beïnvloedt: een psychotrauma. Het kan hierbij gaan om gebeurtenissen die recent of al in je jeugd plaatsvonden.

Ik werk dan met behulp van imaginatie, hypnose, EMDR of mindfulness. EMDR (Rapid Eye Movement Desensitization) is een procedure die het verwerken van een nare ervaring in gang zet, door gelijktijdig een hand heen-en-weer te zwaaien en het interne beeld van de nare ervaring vast te houden. Er is nog geen verklaring gevonden voor de werking van deze methode, maar hij werkt net zo goed als andere traumatechnieken.

Imaginatie en hypnose gebruiken de verbeelding en de lichaamsgewaarwording om de nare ervaring te verwerken. De traumatische situatie kan deels worden herbeleefd en elementen daarin geherkaderd, waarmee inzicht ontstaat. En/of er kan een gesprek in gedachten plaatsvinden met degene die een belangrijke rol speelde in het trauma. De therapeut kan een actieve rol spelen bij deze procedure en houdt makkelijker rekening met het psychische ontwikkelingsniveau van de cliët bij aanvang van de nare ervaring.

Mindfulness lijkt het meest de natuurlijke beweging van het verwerken van nare ervaringen te volgen. Via een traumatisch beeld of een gedachte kun je voelen wat er in je lichaam naar voren komt. Wat daar vast zat met betrekking tot de traumatische situatie komt los als je daar je aandacht op vestigt. De betekenis van het gebeurde komt (geleidelijk) in het bewustzijn, waardoor ruimte ontstaat voor een nieuwe visie.

Er zijn vele variaties mogelijk met behulp van mindfulness, hypnose en imaginatie. Ook met lichamelijke problemen kun je met behulp van deze technieken trauma′s opsporen en losmaken, waardoor klachten kunnen verdwijnen.

  • praktijk foto2
  • praktijk foto3
  • praktijk foto4
  • praktijk foto5
  • praktijk foto6