Psychotherapie

In deze praktijk werk ik met een integratie van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Mindfulness en andere lichaamsgerichte technieken. Mensen lopen vaak vast op "gewoontepatronen" (denken, voelen, doen) en deze zijn met CGT soms doeltreffend te behandelen. Vaak echter liggen er diepere oorzaken zoals trauma′s aan ten grondslag. Deze kunnen onbewust een rol spelen in alle problemen, klachten en zelfs ziekten die mensen ervaren. Met varianten van Mindfulness, EMDR en andere lichaamsgerichte technieken is een trauma meestal makkelijk aan de oppervlakte te brengen en de betekenis daarvan te verduidelijken en op te ruimen. Daarmee wordt als het ware de angel uit de klachten gehaald, waardoor deze kunnen gaan verdwijnen.

Het vergt enige moed om trauma′s en niet-voedende gewoontepatronen van onszelf onder ogen te komen. Het vraagt het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen ervaren hindernissen in het leven. Dat kan alleen als je bereid bent om het leven als één grote leerschool te zien. Vanuit die positie is vrijwel elk leed te transformeren naar inzichten die je wél voeden. Daardoor ontstaat ruimte om je leven een nieuwe invulling te geven en nu meer vanuit je ware drijfveren en kernkwaliteiten. Ik kan je in deze praktijk op deze weg bijlichten en bijsturen waar nodig.

Vaak kan ik kortdurende hulp bieden (tot 10 sessies) en deze sessies zijn dan eens in de twee weken, of een tijdje elke week, afhankelijk van wat ons samen nodig lijkt. Bij lang bestaande of ernstige problemen kan een langdurende, intensieve therapie nodig zijn.

Reden van aanmelding

U kunt zich aanmelden voor uiteenlopende problemen en vraagstukken, waaronder:

Angst en dwang, depressieve klachten, eetproblemen, slaapproblemen, (psycho-)somatische klachten, dissociatieve klachten, relatieproblemen, problemen rond werk en opleiding, trauma′s, problemen rond zingeving en identiteit en hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.

Ook voor hardnekkige problemen en helemaal "vastgelopen zijn" bent u van harte welkom.

U kunt alleen komen of samen met uw partner of (een deel van) het gezin.

Psychodiagnostiek

De "intake" beslaat 1 tot 3 sessies. Ik ben onder andere gespecialiseerd in het onderzoeken van complexe psychische problemen. Toch is dit een co-creatief proces; de inzichten ontstaan in de samenwerking. Samen ook bepalen we welke behandeling daar het beste bijpast. U ontdekt in deze eerste sessies veel over het hoe en waarom van uw klachten/problemen, waarmee de eerste stappen naar verandering al zijn gezet! Als er een partner is dan vraag ik vaak om deze mee te nemen voor aanvullende informatie en om hem of haar het mogelijk te maken om mee te gaan in uw veranderingsproces. De intake wordt afgesloten met mijn behandelvoorstel waarbij uw instemming wordt gevraagd.

  • praktijk foto2
  • praktijk foto3
  • praktijk foto4
  • praktijk foto5
  • praktijk foto6