Kwaliteit

In 2000 rondde ik de Postdoctorale Beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog af. Mijn specialisaties waren Gedragstherapie en Gezinstherapie. De vooropleiding was de universitaire opleiding tot Psycholoog, diploma in 1989.

In 2016 heb ik mijn inschrijving in het specialistenregister van de overheid als Klinisch Psycholoog laten vervallen. Mijn eigen bijscholingswensen komen niet meer overeen met de eisen die de overheid in deze stelt. Ik voldoe wel aan de eisen voor de titels Psychotherapeut en GZ-psycholoog.

Ik heb vanaf 1989 met hart en ziel gewerkt als psycholoog en psychotherapeut bij verschillende psychiatrische centra, in een algemeen ziekenhuis en in de revalidatie. Daar leerde ik de ambulante geestelijke gezondheidszorg in al zijn facetten kennen. Ik diagnosticeerde en behandelde individuen, echtparen en groepen, gaf supervisie en onderwijs aan mensen in opleiding en ik was zelf in opleiding. De start van een eigen praktijk in 1998 gaf vrijheid van denken en handelen. Ik ben mij gaan toeleggen op alle mogelijke psychische problemen van mensen en verdiepte mij met hen in de wegen naar psychische gezondheid en blijvende verandering.

Ik blijf mij nascholen voor mijn eigen ontwikkeling en verdieping van mijn werk. De laatste jaren ben ik vaker lichaamsgericht met behulp van meditatie gaan werken. Ik merk dat genezing daardoor sneller gaat en verder reikt.

Ik doe dit met enthousiasme, dankbaar dat ik dit vak kan en mag uitoefenen.

Toetsing

In deze praktijk wordt op meerdere manieren gebruikgemaakt van uw mening over de behandeling en worden uw vorderingen vastgelegd. Afhankelijk van de eisen van uw verzekeraar kan u gevraagd worden een lijstje in te vullen met vragen over de betreffende zitting. Ook uw klachten en problemen worden dan met een vragenlijstje vastgelegd: aan het begin van de behandeling en bij beëindiging. Van tijd tot tijd evalueren we (met of zonder lijstjes) mondeling hoe u de behandeling vindt verlopen. En wat u van uw behandelaar vindt!

Rechten en plichten

De psycholoog en psychotherapeut hebben veel wettelijke plichten en de cliënt heeft veel wettelijke rechten. De meeste daarvan staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de wet BIG (wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De beroepsvereniging voor psychologen, het NIP, heeft mede op basis van deze wetten gedragsregels opgesteld voor de psycholoog. De basisprincipes daarbij zijn: integriteit, respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid. Deze Beroepscode staat beschreven op de website van het NIP: www.psynip.nl bij registratie. Ook als u klachten over mij hebt en u komt daar met mij niet uit dan kunt u hier informatie inwinnen.

  • praktijk foto2
  • praktijk foto3
  • praktijk foto4
  • praktijk foto5
  • praktijk foto6