Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie gebruikt methoden en technieken van de Cognitieve therapie en de Gedragstherapie door elkaar. Wat bij effectstudies de beste therapeutische effecten geeft, dat wordt gebruikt. De cognitieve gedragstherapeut helpt mensen bewust te worden van hun manier van kijken naar gebeurtenissen en hoe ze die interpreteren.

Ik ga na welke ideeën iemand heeft over zichzelf en over anderen, welke eisen hij aan zichzelf stelt, hoe hij zich daarbij voelt en wat hij daarmee doet. Vervolgens kan gewerkt worden aan het veranderen van niet-functionele opvattingen of van verkeerd geleerd gedrag. En als cognitief gedragstherapeut werk ik ook aan negatieve emoties.

Methoden en Technieken

Met de cliënt vorm ik een team wat naar de lastige vraagstukken in het leven van de cliënt kijkt. Ik ben daarbij empathisch en spiegelend tegelijkertijd. Door de cliët te spiegelen daar waar hij vastloopt, ontdoen we hem/haar in korte tijd van gedrags- en denkpatronen die niet meer dienen en komt in korte tijd de wezenskern van de persoon naar voren die zijn/haar unieke kwaliteiten onthult.

We kunnen een veelheid aan methoden en technieken inzetten bij de behandeling. Zelfexpressieopdrachten (Schrijven of schilderen), rollenspelen, lichaamsgerichte oefeningen, visualisaties, gedragsexperimenten, EMDR, Mindfulness en MBCT en schemagerichte therapie.

Schema therapie en hardnekkige problemen

Schema therapie richt zich op het wijzigen van diepgewortelde, disfunctionele patronen in ons denken, voelen en doen, die in onze jeugd ontstaan kunnen zijn als gevolg van schadelijke ervaringen. We noemen dat onaangepaste of disfunctionele "schema′s". Een kind heeft het vermogen nog niet om nare ervaringen buiten zichzelf te plaatsen en er een genuanceerd perspectief op te geven. De informatie wordt door het kind op een onvolledige en eenzijdige manier geïnterpreteerd. Daardoor ontstaan onder andere een verminderd zelfvertrouwen en wantrouwen in het contact met andere mensen en een negatieve kijk op het zelf en allerlei gebeurtenissen in het leven die anders als lessen opgevat kunnen worden. Als deze opvattingen niet gecorrigeerd worden dan ontstaan disfunctionele schema′s die gezond functioneren op tal van levensgebieden belemmeren en die leiden tot psychisch leed wat moeilijk direct behandelbaar is.

Schematherapie borduurt voort op kennis en technieken uit diverse vooraanstaande therapie- en theoriestromingen. Gebruik wordt o.a. gemaakt van cognitieve en gedragstherapeutische technieken, psychodrama, imaginatie, "reparenting" en empathische confrontatie. Psychotraumatechnieken maken hier vanzelfsprekend deel van uit.

  • praktijk foto2
  • praktijk foto3
  • praktijk foto4
  • praktijk foto5
  • praktijk foto6