Het  Asperger syndroom volgens de DSM en de buitenwereld

Bij het Asperger syndroom denkt de buitenwereld, waaronder de psychiatrie, meestal eerst aan mensen met een emotionele beperking, aan repeterende handelingen en aan een hoop frustratie bij henzelf èn hun naaste omgeving. In tweede instantie misschien aan uitblinkend op een beperkt gebied en zeer gevoelig. Positiever zal het niet worden. Erger is dat mensen met Asperger zichzelf zo zijn gaan zien en daarnaar leven. Met grote gevolgen voor het ontwikkelen van hun mogelijkheden en hun levensgeluk. Gelukkig is er iets anders mogelijk. Waarschijnlijk is er met mensen met Asperger iets heel anders aan de hand dan we allemaal dachten.

Het unieke potentieel van mensen met Asperger

Zullen we het eens hebben over de talenten van mensen met Asperger in plaats van de handicaps? Herken de volgende eigenschappen?

Een andere, snellere informatieverwerking dan andere mensen.

Een ander (groter, verfijnder) waarnemingsvermogen dan andere mensen;

Het vermogen tot diepe concentratie, gericht op het specifieke;

Unieke kijk op onze wereld van materie én daarbuiten;

Niet blijven hangen in emoties (behalve misschien frustratie);

Oprecht, direct en kristalhelder;

Vermogen tot onvoorwaardelijke liefde.

Hoe stroken deze twee zienswijzen met elkaar?

Het uiterlijk gedrag van mensen met Asperger voldoet aan de vastgestelde criteria, maar geeft alleen maar weer op welke manier en in hoeverre hij vastgelopen is in deze maatschappij, in dit leven. Onder dit laagje eigenaardig vernis leeft iemand die zijn energie geen richting en vorm kan geven. Deze energie is van een soort die we nog niet zo goed kennen. Een vibratie zo hoog, zo fijn, dat er wondermooie dingen mee gemanifesteerd kunnen worden, waarvan we nu slechts een klein voorproefje te zien krijgen.

Mensen met Asperger hebben een heel andere wijze van de wereld om zich heen waarnemen. Deze vermogens worden onvoldoende gezien en geoefend van jongs af en raken afgesloten.
Ook vinden ze het moeilijk om te leven middenin het menselijk drama: de emoties die wij ervaren door onze kleuring van de werkelijkheid en de zienswijze en regelstructuur van een maatschappij die mensen niet de kans geeft zich vrij te ontplooien.

Er resteert niets anders dan te gaan leven vanuit het hoofd. Met als gevolg dat de energie niet goed door het lichaam wordt geleid waardoor het functioneren ernstig wordt belemmerd en hoge gevoeligheid verwordt tot overgevoeligheid en er woede-explosies kunnen ontstaan.

Bevrijd jezelf van de gevangenis die "Asperger" heet!

Kun je als mens met Asperger iets doen om jezelf te bevrijden van alle angsten, stress, depressie, frustratie, dwang en beperkingen?  En dan zelfs je volledige potentieel ontwikkelen en gebruiken? Ja, dat blijkt te kunnen. In het kort gaat dat zo:

Stap 1. Als je ook maar ìets herkent van het bovenstaande of als je merkt dat er iets geraakt wordt in je, dan ben je feitelijk al bezig jezelf te bevrijden van een misplaatst etiket.

Stap 2. Vervolgens komt een grote stap, die je waarschijnlijk het engst zult vinden, namelijk, je wordt gevraagd weer te gaan voelen, om te beginnen in je lichaam. Je bent gewend om je af te sluiten voor zowel het gevoel in je lichaam als voor wat er van buiten komt, omdat je denkt dat je dat niet aankan.  Leer alles wat je voelt te benoemen.

Stap 3. Verwijder de blokkades uit je energiesysteem. Ken je de chakra′s en het Prana of Kundalini kanaal? Zo niet, maakt niet uit, de energie moet in ieder geval weer door deze kanalen en energiepunten vrijelijk gaan stromen en verbinding maken met de aarde en de kosmos.

Stap 4. De buitenwereld (weer) leren toelaten en merken dat als je energie voluit stroomt, dat geen probleem meer is.

Stap 5. De energie (verder) gaan richten op de dingen waar je enthousiast van wordt en die bezigheden gaan uitbreiden.

Stap 6. De magie ontdekken van je volledige potentieel. Dit gaat in het begin snel en in de navolgende jaren zullen je vermogens verder toenemen. Niemand weet nog tot welke ongekende mogelijkheden de mens met Asperger in staat zal zijn...

Coaching

Bij dit traject kan het belangrijk zijn begeleiding te krijgen in een veilige omgeving bij iemand die jouw volle potentie herkent en kan aanwakkeren. Als je nu al iets van je talenten in de maatschappij weet te gebruiken en enigszins met mensen kunt omgaan, dan kan het heel snel gaan, na enkele sessies al begin je plezier in je lichaam te ontdekken en dat kan zich dan snel gaan uitbreiden. Ook bijvoorbeeld een cursus mindfulness kan je al deels geholpen hebben of kan jou helpen, naast de coaching, om je angst voor het voelen te overwinnen.
Het ontwikkelen van je volle potentieel, stap 6, zal een grote stimulans krijgen als je met ′soortgenoten′ in een groep met elkaar de mogelijkheden waarneemt die er ontstaan. Dat zal geen praatgroep zijn, maar een groep waarin voelen centraal staat en daarbij alle waarnemingsvermogens die zich aandienen. Deze groep is nog in wording.

Waarom geen coaching voor andere autistische mensen? Dat komt er ongetwijfeld ook; het is allemaal een kwestie van nog luttele tijd eer we de autistische mens in zijn volle pracht gaan zien en waarderen!

  • praktijk foto2
  • praktijk foto3
  • praktijk foto4
  • praktijk foto5
  • praktijk foto6